Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Losowa fotografia

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Mobilność kadry

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

Spotkanie z policją

Dnia 4 kwietnia gościliśmy w Szkole Podstawowej st. sierż. Jakuba Pialika z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie. Przedstawiciel policji przeprowadził z uczniami klas III SP zajęcia profilaktyczne na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, cyberprzemocy , cyberprzestępczości. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób bezpiecznie korzystać z sieci oraz gdzie szukać pomocy w przypadku problemów związanych z cyberprzemocą.Przygotowała: Marlena Mielczarek

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej w Reczu

Do pobrania druk:

Zgłoszenie dziecka do I klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej w Reczu
na rok szkolny 2017/2018

Informacje ogólne
Do klas I przyjmowane są:
• dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
• dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Zasady przyjęć
Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nie obwodowa).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
• Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Reczu, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia, w którym wskazuje się adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Zgłoszenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art.151 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
• Obwód Szkoły Podstawowej w Reczu obejmuje cały obszar gminy Recz.
• Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej składa się do dyrektora szkoły podstawowej w terminie do 19 kwietnia br.
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem, tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.
Kandydaci spoza obwodu
• Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
• Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Reczu.Do pobrania druk:

Zgłoszenie dziecka do I klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018Zarządzenie w sprawie rekrutacji do klas pierwszychUchwała w sprawie kryteriów rekrutacji


Sukces szkolnych matematyków

Sukces szkolnych matematykówUczniowie klas czwartych, piątych i szóstych wzięli kolejny raz udział już w IV Regionalnym Konkursie Arytmetycznym „SUPER RACHMISTRZ”. Konkurs odbywa się pod patronatem pani Anny Mieczkowskiej – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz pana Andrzeja Chmielewskiego – Burmistrza Drawna w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie.
W konkursie uczestniczyło 66 najlepszych matematyków z ośmiu szkół z : Drawna, Choszczna, Kalisza Pomorskiego, Recza, Drawska Pomorskiego, Pomierzyna, Lubiany i Bierzwnika.
A oto wyniki naszych reprezentantów:
Klasy szóste – I miejsce i tytuł Super Rachmistrza zdobyła Joanna Packań – VI b
IV miejsce – Aleksandra Tomicz – VI b
Klasy piąte - III miejsce i tytuł II Vice - Rachmistrza zdobyła Amanda Piwowar – V a
XIII miejsce – Pola Pilżys – V b
XVII miejsce – Martyna Bąkowska – V a
Klasy czwarte – IV miejsce – Jakub Pater – IV a
VII miejsce – Jacob Wojtaszek – IV b
XIV miejsce – Zuzanna Sankowska – IV b
Uczniom gratulujemy i zazdrościmy sukcesów, a opiekunom – pani Katarzynie Delegacz i pani Dorocie Rakowskiej - dziękujemy.
Więcej na www.drawno.pl
Zdjęcia z konkursu na szkolnym profilu FB

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNEWielki Post to czas, w którym we wszystkich parafiach organizowane są rekolekcje wielkopostne. My również mieliśmy okazję uczestniczyć w tego typu spotkaniach. Frekwencja dopisała, bo w tym roku były one wyjątkowo atrakcyjne.
W okresie od 27 do 29 marca gromadziliśmy się w szkole i kościele, by wspólnie uczestniczyć w Eucharystii, Drodze Krzyżowej, spowiedzi, a także wielu innych ciekawych zajęciach.
Najmłodsi uczniowie, oprócz warsztatów z ROMCIEM TOMCIEM, wykonali piękne prace plastyczne, które podziwiać można w kościele.
Uczniowie klas IV-VI dodatkowo piekli ciastka, uczyli się różnych technik ozdabiania pisanek i kartek świątecznych, uczestniczyli w wielu ciekawych grach, a nawet zajęciach sportowych.
Gimnazjalistom najbardziej spodobały się spotkania filmowe, podczas których oglądali przygotowane specjalnie na tę okazję filmy, a następnie dzielili się swoimi refleksjami na temat treści w nich zawartych i wymieniali poglądy z innymi.
Rekolekcje to był naprawdę wspaniały czas, który wspólnie spędziliśmy oczekując na najważniejsze dla nas, katolików, święto – Wielkanoc.
Aleksandra Tomicz

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"W dniu 27 marca 2017 roku odbyły się powiatowe eliminacje XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Gospodarzem imprezy była Gmina Bierzwnik, turniej został przeprowadzony w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku. W turnieju wzięło udział 35 uczniów z 6 gmin naszego powiatu. Celem turnieju było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, organizacji ochrony przeciwpożarowej, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, zasad postępowania na wypadek pożaru,  wiedzy na temat techniki pożarniczej oraz historii pożarnictwa.
Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:
I grupa wiekowa (szkoła podstawowa):
Małgorzata Krakowiak (kl. Vc) - III miejsce
II grupa wiekowa (gimnazja):
Oskar Talarczyk (kl. IIIb) - I miejsce Marlena Tokaj (kl. Ia) - II miejsce
W konkursie brali udział jeszcze uczniowie: Nykiel Marcin (kl. IVb), Papierski Kamil (kl. VIa), Bagrowski Filip (kl. Ia). Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczestnikom Turnieju dziękujemy za godne reprezentowanie naszej Szkoły i Gminy.
Oskar Talarczyk będzie reprezentował Powiat Choszczeński w eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą się 23 kwietnia br. w Połczynie Zdroju.
Józef Romanowski

Atrakcje turystyczne okolic Recza

W związku z rozpoczętym sezonem rowerowym przedstawiamy propozycję tras rowerowych opracowanych przez uczniów Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu.
Niniejszy folder został opracowany w ramach projektu „Atrakcje turystyczne okolic Recza”, który realizowany był w latach 2014-2016.
Zapraszamy do korzystania.

Do pobrania folder: Szlaki rowerowe okolic ReczaAutor: M. Gryczewski

Recz Kulturalnie!

72. ROCZNICA POLSKOŚCI NA ZIEMIACH ZACHODNICH.

Hala sportowa 25 marca zamieniła się w miejsce, gdzie mogliśmy poczuć historię naszego miasteczka. Po mszy świętej w intencji mieszkańców Recza rozpoczęło się sympozjum naukowe „Recz- Biografia miasta. Oświata i kultura”. Prawdziwa gratka dla pasjonatów historii oraz osób interesujących się dziejami regionu i Recza. Pierwszym prelegentem spotkania był prof. Kazimierz Kozłowski – historyk, archiwista, politolog, pracownik naukowy US, profesor zwyczajny specjalizujący się w historii współczesnej i historii Pomorza Zachodniego. Temat prelekcji to „Rozwój środowisk kulturalnych po II wojnie światowej na ziemiach zachodnich”. Kolejny wykład wygłosiła pani Rozalia Ligus - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Mieszkańcom Recza znana bardziej jako pierwszy dyrektor naszego gimnazjum. Tematem prelekcji były: „Mikrohistorie w kulturze i edukacji lokalnej - na przykładzie doświadczeń z Recza”. Następnie wystąpił pan Wiesław Łoński - burmistrza Recza, wieloletni dyrektor Domu Kultury. Wygłoszony temat prelekcji to „Rozwój życia kulturalnego i placówek kulturalnych w gminie Recz”.

Kolejnym punktem programu była wystawa „Rzeczy z duszą”. Mieszkańcy Recza mogli wspominać wydarzenia z działalności Domu Kultury oraz szkół w Reczu, Lubieniowie, Pomieniu i Nętkowie, przyglądając się fotografiom z dawnych lat. Ponadto powrót do przeszłości zapewniała nam ekspozycja starej sali lekcyjnej przygotowana przez p. Monikę Olender – Zań. Natomiast swoją pasję oraz piękne zbiory i eksponaty zaprezentował p. Jerzy Krajewski.

Ostatnim elementem uroczystości był muzyczno – poetycki wieczór wspomnień - „Recz Kulturalnie!”. Artyści na scenie recytowali utwory lokalnych poetów: p. Jerzego Krajewskiego, p. Piotra Pawłowskiego, p. Leszka Dembka, ks. Sławomira Kokorzyckiego, p. Nikoliny Myślińskiej oraz Cypriana Guzka. Piosenki pozwalały na refleksję i wsłuchanie się w wypowiedzi bohaterów wywiadów: p. Wiesława Łońskiego, p. Olgi Leśniak, p. Heleny Więcko, p. Grażyny Piguły, p. Danuty Babiak, p. Małgorzty Dyki – Szwarc, p. Ireny Pocha, p. Marii Wojciechowskiej, p. Marzeny Żybko, p. Zbigniewa Ligusa. Rozmowy z wyżej wymienionymi osobami przeprowadziły dziennikarki ze szkolnej gazetki Gimpress. Radosnym akcentem był występ klasy IV b. Uczniowie razem z p. dyrektorem Maciejem Gryczewskim zaśpiewali piosenkę pt. „Dyscyplina”.

72. ROCZNICA POLSKOŚCI NA ZIEMIACH ZACHODNICH to uroczystość, która ma na celu opowiadać mieszkańcom Recza o tworzeniu historii naszego miasteczka. Na wielką pochwałę zasługują młodzi ludzie, uczniowie Zespołu Szkół oraz absolwenci. Poświęcili swój wolny czas, by przygotować jak najlepiej swoje występy, uświetnić i umilić odbiór przybyłej publiczności. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przybyli na obchody POLSKOŚCI NA ZIEMIACH ZACHODNICH i docenili ogrom pracy młodzieży.

Tutaj należy wymienić uczniów, którzy zaangażowali się w organizację uroczystości:

ABSOLWENCI: Joanna Biernacka, Agata Misiek, Jakub Skory

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ: Wiktoria Spieler, Emilia Michalska, Jagoda Hertel, Daria Konieczna, Maciej Domagalski, Sara Okonek, Adriana Cybulska, Klaudia Dłużniewska, Paulina Sylmanowicz, Natalia Kucharczyk, Artur Brydziński, Weronika Wlazłowska, Natalia Krukowska, Angelika Sikora, Hanna Szremska, Agata Gołąb, Zofia Gryczewska, Hanna Gryczewska, Zuzanna Zułtaszek, Kaja Korzeniecka, Amelia Janik, Maja Jagiełło, Amelia Konieczna, Paulina Gromadzka, Marcin Nykiel, Szymon Wieczorek, Adriana Wyrzykiewicz, Hubert Hertel, Zuzanna Sankowska, Maciej Cymerman, Barbara Stanik, Jakub Kowalczyk, Roksana Stekiel, Wiktoria Wróblewska, Klaudia Sosnowska, Nataniel Nykiel, Dżesika Wolna, Aleksandra Kmetyk, Aleksandra Brzęczek, Nikola Kloc, Julia Łucyk, Patrycja Kaźmierczak, Daria Wyroślak, Maja Koźbiał, Karolina Biskupska, Aleksandra Kowalczyk, Oliwia Łata.Autor : A. Gryczewska

Mały Konkurs Recytatorski

9 marca w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbył się gminny etap Małego Konkursu Recytatorskiego. Udział w nim wzięło bardzo wielu uczniów Zespołu Szkół:
Julia Czarnecka
Hanna Olejarnik
Maria Barna
Pola Pilżys
Marta Cierpiał
Natalia Piesyk
Martyna Bąkowska
Zuzanna Sumara
Wiktoria Kurlej
Oliwia Krajniewska
Katarzyna Afeltowicz
Filip Zań
Mateusz Zawarski
Artur Brydziński
Jagoda Hertel
Daria Konieczna
Weronika Wlazłowska
Lena Dobrynowicz
Barbara Maria Stanik
Wiktoria Kozhempa
Angelika Sikora
Julia Łucyk
Karolina Kraska
Karolina Biskupska
Hanna Szremska
Natalia Krukowska
Wiktoria Spieler
Maciej Domagalski
Stanisława Wasilewska
Adrianna Grotkowska

Wszyscy byli bardzo dobrze przygotowani. Jury zwróciło uwagę na różnorodność utworów recytowanych przez uczestników. Uczniowie, którzy otrzymali wyróżnienia to: Hanna Olejarnik (instruktor p. Grażyna Borkowska), Mateusz Zawarski (instruktor p.Andrzej Horoszkiewicz), Wiktoria Spieler (instruktor p. Aleksandra Gryczewska), Weronika Wlazłowska, Artur Brydziński (instruktor p. Piotr Pawłowski)

Do kolejnego etapu mogły przejść jedynie 4 osoby. Laureatami etapu gminnego Małego Konkursu Recytatorskiego zostali: Filip Zań kl. IVa (instruktor p. Andrzej Horoszkiewicz), Jagoda Hertel kl. IIc gim. (instruktor p. Piotr Pawłowski), Angelika Sikora kl. Ic gim., Maciej Domagalski kl. IIa gim. (instruktor p. Aleksandra Gryczewska).

17 marca w Choszczeńskim Domu Kultury wyżej wymienieni uczniowie reprezentowali Zespół Szkół w eliminacjach powiatowych. Do etapu wojewódzkiego przeszło dwóch uczestników z Choszczna i jedna osoba z Pełczyc. Cóż… może uda się w przyszłym roku…
Autor: A. Gryczewska

Rekolekcje

Rekolekcje
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W DNIACH 27-29 MARCA 2017 R.

Rekolekcje


Szanowni Państwo, rodzice uczniów Zespołu Szkół w Reczu
W dniach 27-29 marca 2017 r. odbywać się będą rekolekcje wielkopostne. W tych dniach szkoła pracuje w innym trybie niż zwykle. Zajęcia w ramach rekolekcji odbywać się będą wg załączonego obok harmonogramu (po kliknięciu na obrazek obok), do godz. 11.00 w poniedziałek, 11.30 we wtorek, a w środę do 10.30.
Odwozy dla uczniów dojeżdżających odbywać się będą wcześniej wg wykazu podanego przez kierowników świetlicy do wiadomości uczniów dojeżdżających.
W czasie rekolekcji kuchnia nie przygotowuje obiadów.

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Serdecznie zapraszam na spotkanie rodziców dzieci 7-letnich i 6-letnich, które w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej w Reczu.
Spotkanie odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 15.30 w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Reczu (ul. Ratuszowa 29).
Celem spotkania jest omówienie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I Szkoły Podstawowej w Reczu, a także omówienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018.

Z poważaniem
Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Bieg po zdrowie

W obecnym roku szkolnym przystąpiliśmy do nowego programu antynikotynowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Jest to program opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Skierowany jest on do uczniów klas IV szkoły podstawowej, gdyż podejmowanie zachowań ryzykownych, takich jak pierwsze kontakty z paleniem tytoniu przypada na przedział wiekowy 9-10 lat.

Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i na stałe jest wpisana w działania edukacyjno – wychowawcze naszej Szkoły.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą aktywizujących metod, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawa programu jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Podczas cyklu zajęć dzieci będą:
- dyskutować,
- wymieniać doświadczenia,
- spostrzeżenia, refleksje i pomysły
- przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi
- liczyć koszt palenia papierosów
- pracować w grupach
- tworzyć komiksy i wiele innych aktywności.

Program skierowany jest także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

W ramach programu „Bieg po zdrowie” zostanie także przeprowadzony konkurs plastyczny o zasięgu szkolnym i powiatowym pt. „ Wolny od dymu”.
Konkurs już trwa ... Bierze w nim udział około 50 uczniów klas IV naszej Szkoły.

realizatorzy programu:
1. Marlena Mielczarek- pedagog szkolny, koordynator programu
2. Adam Zarzecki – wychowawca klasy IV a
3. Zofia Łońska – nauczyciel plastyki
Wygenerowano w sekund: 0.02
437,273 unikalne wizyty