Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Losowa fotografia

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Mobilność kadry

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

Światowy Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Zwierząt

Z okazji  Światowego Dnia Zwierząt zespół przyrodniczy  nauczycieli naszej szkoły zorganizował dwa konkursy . Plastyczny dla klas IV –VI, oraz konkurs wiedzy o zwierzętach dla klas VII, VIII  i 3 gimnazjum. Konkurs plastyczny wygrała klasa VI b. W nagrodę uczniowie z tej klasy pojadą do kliniki weterynaryjnej, na spotkanie z panem weterynarzem – Pawłem Walendzikiem. Konkurs wiedzy o zwierzętach składał się z 10 pytań, w których uczniowie musieli wykazać się znajomością życia, zwyczajów, wyglądu zwierząt. Największą liczbę punktów otrzymały: Katarzyna Afeltowicz, Maria Barna oraz Emilia Michalska. Dziewczyny posiadają dużą wiedzę na temat zwierząt. Gratulujemy. Każdy z uczestników konkursu otrzymał drobny upominek ufundowany przez Pana Dyrektora. Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie się w obchody Światowego Dnia Zwierząt.

  Zespół przyrodniczy  nauczycieli

Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata

Zespół przyrodniczy nauczycieli naszej szkoły we wrześniu zorganizował akcję Sprzątanie Świata. W tym roku, we współpracy ze świetlicami wiejskimi, oczyściliśmy tereny naszej gminy. Działania nasze miały miejsce w Pomieniu, Lubieniowie, Suliborzu i Sicku. Chętni uczniowie w piątkowe popołudnie 14 września wyruszyli z workami na śmieci aby posprzątać wszystko to co zaśmiecało przyrodę. Po ciężkiej pracy w nagrodę ognisko, kiełbaski i słodkie upominki.

Święto pieczonego ziemniaka - wycieczka klas piątych do Lubieniowa.

Święto pieczonego ziemniaka -  wycieczka klas piątych do Lubieniowa.

„Święto pieczonego ziemniaka” -  wycieczka klas piątych do Lubieniowa.

W środę, 3 października  wybraliśmy się wraz z naszymi wychowawczyniami – p. J.Urbańską, p. K.Delegacz i p. W.Horoszkiewicz do Lubieniowa i tam obchodziliśmy  „święto pieczonego ziemniaka”. Czekało na Nas wiele atrakcji przygotowanych prze rodziców uczniów klasy 5c i naszych opiekunów. Odbył się turniej zręcznościowy z ziemniakiem w roli głównej w postaci toru przeszkód, konkurs wiedzy o ziemniaku, konkurs na najdłuższą ziemniaczaną obierkę. Rodzice zadbali o gorące napoje, gdyż pogoda chciała nam popsuć zabawę, ale się jej nie udało. Były słodkości, pieczone ziemniaki, kiełbaski z ogromnego grilla, a na zakończenie  pyszna grochówka. 

Wybory do SU i Sekcji Świetlicy

Wybory do SU i Sekcji Świetlicy

Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego i Sekcji Świetlicy rozpoczęła się już w pierwszym tygodniu nauki. Wszystkich chętnych uczniów chcących pracować ww. organizacjach zapisywały uczennice: Małgorzata Tomicz, Małgorzata Piesyk, Patrycja Kłoda, Oliwia Iwach, Amelia Jankowska, Maria Barna, Aleksandra Tomicz. W poniedziałek 10 września kandydaci przynieśli swoje plakaty wyborcze. 
W czwartek 13 września w stołówce szkolnej przygotowaliśmy lokal wyborczy (pomagała Ola Cybulska). W piątek już od 8.00 Komisja Wyborcza w składzie: Joanna Stąporek, Pola Pilżys, Katarzyna Afeltowicz, Weronika Mazurek, Adrianna Piesyk czekała na klasy 7. Do wyborów pierwszy raz przystąpili uczniowie klas czwartych. Wybory trwały do godziny 11.00. Następnie członkinie komisji udały się do innej sali aby w ciszy przeliczyć oddane głosy. Protokół z przeprowadzonych wyborów został umieszczony na gazetce informacyjnej.

Obiady

U w a g a !

 

Cena obiadów w październiku 2018r.:

- dla dorosłych - 173,88 zł

- dla uczniów    - 92,00 zł

Termin płatności do 15.10.2018r.

 

 

Gmina Recz Szkoła Podstawowa im. St. Czarnieckiego

ul. Ratuszowa 29

73-210 Recz

Nr konta  90 8359 0005 0041 4940 2002 0001

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM

W tym roku szkolnym chęć bycia Przewodniczącym Szkoły wykazało dwoje uczniów,  mianowicie: Hanna Szremska kl. III A gimnazjum oraz Cyprian Guzek kl. III A gimnazjum.           

 

13 września 2018 r. odbyła się debata wyborcza. Miała ona na celu bliższe zapoznanie uczniów z programami wyborczymi kandydatów. Podczas debaty wyborcy mieli także możliwość kierowania swoich pytań do kandydujących. Spotkanie to utrwaliło głosujących w swoim wyborze. Kolejnego dnia tj. 14 września 2018r. odbyły się oficjalne wybory do samorządu uczniowskiego. Komisja w składzie: Emilia Michalska, Oliwia Konstantynowicz, Wiktoria Wróblewska, Roksana Stekiel, Angelika Sikora, Jakub Kowalczyk oraz Jakub Gralak dopilnowała, aby wybory przebiegły w należytym porządku. Uczniowie gimnazjum poprzez głosowanie wybrali nowego Przewodniczącego Szkoły, a mianowicie Hannę Szremską.   

 

Hania wygrała sporą przewagą głosów. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom naszej szkoły.

"Ocalić od zapomnienia"

"Ocalić od zapomnienia"

Po takim hasłem w dniach 13-18 września 2018 r. odbywała się wystawa przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Recza, której celem było ukazanie kunsztu rzemiosła złotników, kowali, stolarzy i wielu innych zawodów, a także fachowość i precyzję z jaką wykonywane były przedmioty znalezione przez mieszkańców na terenie Recza i jego okolic.

 

 

 

BOOKCROSSING

Newsy

UWOLNIJ SWOJE KSIĄŻKI - DZIEL SIĘ Z INNYMI RADOŚCIĄ CZYTANIA!

Jedną z propozycji działań w zakresie popularyzacji czytelnictwa w naszej szkole jest propagowanie idei bookcrossingu. Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa, ruchoma, wirtualna biblioteka - bez własnej siedziby, regałów, kart bibliotecznych. Od pewnego czasu regały z książkami znajdują się w wybranych miejscach w szkole. Przeznaczone są one zarówno dla młodszych, jak i starszych. Każdy z nas może tam pozostawić przeczytane przez siebie książki w celu przekazania ich kolejnym osobom, po to, by znalazca mógł je przeczytać i także przekazać dalej. W tym roku zachęcamy do korzystania z nowo ustawionego regału, który znajdował się będzie przy wejściu do Domu Kultury.
B. Hołub

Wybiegajmy dzieciom uśmiech

Wybiegajmy dzieciom uśmiech

Dnia 6 września chłopcy z  klas 4A, 4B oraz 7B i 7C podczas lekcji wychowania fizycznego dołączyli do akcji organizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Reczu  "Wybiegajmy dzieciom uśmiech".

 

Artur Stąporek

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

Zapraszam Państwa na pierwsze w tym roku szkolnym spotkania z  wychowawcami.

Spotkania odbędą się w dniu 20 września 2018 r. wg następującego harmonogramu:

  • Klasy I – III Szkoły Podstawowej – godz. 15.30
  • Klasy IV – VI Szkoły Podstawowej – godz. 16.15
  • Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz klas III Gimnazjum – godz. 17.00

 

Po spotkaniach nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej dyżurują do 17.30, natomiast pozostali nauczyciele dyżurują do godz. 18.30.

GOSPODARZ SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu ogłasza II edycję konkursu na „Gospodarz szkoły”.
Ideą konkursu jest to, że każda klasa opiekuje się szkołą przez określony czas.
Konkurs jest przeznaczony dla klas od IV Szkoły Podstawowej do III Gimnazjum.
REGULAMIN:
1. Konkurs trwa od 17.09.2018 do 31.05.2019 r.
2. W konkursie udział biorą klasy: IV SP – III GIMN.
3. Każda klasa opiekuje się szkołą przez 1 wybrany tydzień lub kilka dni w ciągu danego okresu 2 tygodni. Komisja konkursowa dokonuje losowego przydziału terminu opieki nad szkołą poszczególnym klasom i podaje go do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i na facebooku. Nie można zamieniać się przydzielonymi terminami.
4. W wyznaczonym czasie klasy podejmują co najmniej 2 zadania spośród niżej wymienionych:
a. Przygotowują charakterystykę swojej klasy w dowolnej formie: plakat, prezentacja, ubiór, scenka, itp. i prezentują ją społeczności szkolnej (plakat, prezentacja, facebook, strona internetowa),
b. Włączają się w organizację imprezy lub wydarzenia wynikającego z kalendarza szkoły (np. apel, konkurs, wystawa, uroczystość, wywiadówka, itp.)
c. W ciekawy sposób prezentują kalendarz świąt nietypowych (dostępny w Internecie),
d. Wykonują zadanie wolontariackie (w porozumieniu ze Szkolny Kołem Wolontariatu),
e. Podejmują działanie we współpracy z Samorządem Uczniowskim.
f. Podejmują inne działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym
5. Klasa zamieszcza na bieżąco na stronie internetowej szkoły lub na szkolnym facebooku za pośrednictwem administratora recenzję ze zrealizowanego zadania.
6. Działania klasy nadzoruje wychowawca.
7. Wszelkie informacje na temat realizowanych działań klasa zamieszcza na tablicach informacyjnych w kawiarence szkolnej.
8. Każde zadanie jest oceniane i punktowane przez komisję konkursową w skład której wchodzą:
a. Zofia Łońska – przewodnicząca komisji i koordynator konkursu
b. Przewodniczący SU Szkoły Podstawowej oraz Przewodniczący SU Gimnazjum
c. Marlena Mielczarek i Wioleta Sankowska - pedagodzy szkolni.
9. Kryterium oceniania: oryginalność, estetyka, pomysłowość, zaangażowanie, terminowość, dobra organizacja pracy, rozpowszechnianie informacji, nagłośnienie przygotowanych przedsięwzięć.
10. Klasa, która uzyska najwięcej punktów otrzyma nagrodę ufundowaną przez dyrektora szkoły w postaci dofinansowania do jednodniowej wycieczki. Nagroda zostanie wręczona podczas apelu podsumowującego rok szkolny w dniu 07.06.2019 r.
11. Dyrektor zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród.
12. Terminarz konkursu:
17.09.2018-28.09.2018 – klasa VI A
01.10.2018-12.10.2018 – klasa VII A
15.10.2018-26.10.2018 – klasa V B
29.10.2018-09.11.2018 – klasa III CG
12.11.2018-23.11.2018 – klasa VI B
26.11.2018-07.12.2018 – klasa V C
10.12.2018-21.12.2018 – klasa IV C
02.01.2019-11.01.2019 – klasa VII C
14.01.2019-25.01.2019 – klasa III A G
11.02.2019-22.02.2019 – klasa VIII A
25.02.2019-08.03.2019 – klasa IV A
11.03.2019-22.03.2019 – klasa VIII B
25.03.2019-05.04.2019 – klasa V A
08.04.2019-30.04.2019 – klasa IV B
06.05.2019-17.05.2019 – klasa III B G
20.05.2019-31.05.2019 – klasa VII B

13. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga komisja konkursowa w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły
Wygenerowano w sekund: 0.08
265,787 unikalne wizyty