Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Losowa fotografia

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM

W tym roku szkolnym chęć bycia Przewodniczącym Szkoły wykazało dwoje uczniów,  mianowicie: Hanna Szremska kl. III A gimnazjum oraz Cyprian Guzek kl. III A gimnazjum.           

 

13 września 2018 r. odbyła się debata wyborcza. Miała ona na celu bliższe zapoznanie uczniów z programami wyborczymi kandydatów. Podczas debaty wyborcy mieli także możliwość kierowania swoich pytań do kandydujących. Spotkanie to utrwaliło głosujących w swoim wyborze. Kolejnego dnia tj. 14 września 2018r. odbyły się oficjalne wybory do samorządu uczniowskiego. Komisja w składzie: Emilia Michalska, Oliwia Konstantynowicz, Wiktoria Wróblewska, Roksana Stekiel, Angelika Sikora, Jakub Kowalczyk oraz Jakub Gralak dopilnowała, aby wybory przebiegły w należytym porządku. Uczniowie gimnazjum poprzez głosowanie wybrali nowego Przewodniczącego Szkoły, a mianowicie Hannę Szremską.   

 

Hania wygrała sporą przewagą głosów. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom naszej szkoły.

"Ocalić od zapomnienia"

"Ocalić od zapomnienia"

Po takim hasłem w dniach 13-18 września 2018 r. odbywała się wystawa przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Recza, której celem było ukazanie kunsztu rzemiosła złotników, kowali, stolarzy i wielu innych zawodów, a także fachowość i precyzję z jaką wykonywane były przedmioty znalezione przez mieszkańców na terenie Recza i jego okolic.

 

 

 

BOOKCROSSING

Newsy

UWOLNIJ SWOJE KSIĄŻKI - DZIEL SIĘ Z INNYMI RADOŚCIĄ CZYTANIA!

Jedną z propozycji działań w zakresie popularyzacji czytelnictwa w naszej szkole jest propagowanie idei bookcrossingu. Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa, ruchoma, wirtualna biblioteka - bez własnej siedziby, regałów, kart bibliotecznych. Od pewnego czasu regały z książkami znajdują się w wybranych miejscach w szkole. Przeznaczone są one zarówno dla młodszych, jak i starszych. Każdy z nas może tam pozostawić przeczytane przez siebie książki w celu przekazania ich kolejnym osobom, po to, by znalazca mógł je przeczytać i także przekazać dalej. W tym roku zachęcamy do korzystania z nowo ustawionego regału, który znajdował się będzie przy wejściu do Domu Kultury.
B. Hołub

Wybiegajmy dzieciom uśmiech

Wybiegajmy dzieciom uśmiech

Dnia 6 września chłopcy z  klas 4A, 4B oraz 7B i 7C podczas lekcji wychowania fizycznego dołączyli do akcji organizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Reczu  "Wybiegajmy dzieciom uśmiech".

 

Artur Stąporek

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

Zapraszam Państwa na pierwsze w tym roku szkolnym spotkania z  wychowawcami.

Spotkania odbędą się w dniu 20 września 2018 r. wg następującego harmonogramu:

  • Klasy I – III Szkoły Podstawowej – godz. 15.30
  • Klasy IV – VI Szkoły Podstawowej – godz. 16.15
  • Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz klas III Gimnazjum – godz. 17.00

 

Po spotkaniach nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej dyżurują do 17.30, natomiast pozostali nauczyciele dyżurują do godz. 18.30.

Wychowawcy, przydział sal dla poszczególnych klas:

Wychowawca

Klasa

Klasopracownia

Dagmara Mikuła

I a

67

Bernadeta Śliwińska

I b

60

Małgorzata Piwowar

I c

63

Renata Polarczyk

II a

56

Danuta Cybulska - Czerniak

II b

65

Ewa Kociuba

III a

61

Grażyna Borkowska

III b

64

Joanna Urbańska

V a

27

Wiesława Horoszkiewicz

V b

19

Katarzyna Delegacz

V c

36

Adam Zarzecki

VI a

29

Adriana Pacześna-Kozina

VI b

14

Jakub Drapiński

VII a

30a

Anna Rakowska

VII b

21

Dorota Rakowska

VII c

37

Marlena Mielczarek

VIII a

1

Jolanta Kwaśnik

VIII b

41

Mariola Koźmińska

III aG

28

Dariusz Kowalewski

III bG

22

Monika Olender-Zań

III cG

17

Jolanta Cymerman

IV a

42

Joanna Bednarczyk

IV b

2

Piotr Pawłowski

IV c

18

 

Po spotkaniach z wychowawcami rodziców uczniów klas VII i VIII z Parafii pw. Chrystusa Króla w Reczu, którzy w przyszłym roku chcą przyjąć sakrament bierzmowania – w imieniu Parafii Recz – zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w kościele w Reczu po mszy św. (tj. około godz. 18.30).

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

GOSPODARZ SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu ogłasza II edycję konkursu na „Gospodarz szkoły”.
Ideą konkursu jest to, że każda klasa opiekuje się szkołą przez określony czas.
Konkurs jest przeznaczony dla klas od IV Szkoły Podstawowej do III Gimnazjum.
REGULAMIN:
1. Konkurs trwa od 17.09.2018 do 31.05.2019 r.
2. W konkursie udział biorą klasy: IV SP – III GIMN.
3. Każda klasa opiekuje się szkołą przez 1 wybrany tydzień lub kilka dni w ciągu danego okresu 2 tygodni. Komisja konkursowa dokonuje losowego przydziału terminu opieki nad szkołą poszczególnym klasom i podaje go do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i na facebooku. Nie można zamieniać się przydzielonymi terminami.
4. W wyznaczonym czasie klasy podejmują co najmniej 2 zadania spośród niżej wymienionych:
a. Przygotowują charakterystykę swojej klasy w dowolnej formie: plakat, prezentacja, ubiór, scenka, itp. i prezentują ją społeczności szkolnej (plakat, prezentacja, facebook, strona internetowa),
b. Włączają się w organizację imprezy lub wydarzenia wynikającego z kalendarza szkoły (np. apel, konkurs, wystawa, uroczystość, wywiadówka, itp.)
c. W ciekawy sposób prezentują kalendarz świąt nietypowych (dostępny w Internecie),
d. Wykonują zadanie wolontariackie (w porozumieniu ze Szkolny Kołem Wolontariatu),
e. Podejmują działanie we współpracy z Samorządem Uczniowskim.
f. Podejmują inne działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym
5. Klasa zamieszcza na bieżąco na stronie internetowej szkoły lub na szkolnym facebooku za pośrednictwem administratora recenzję ze zrealizowanego zadania.
6. Działania klasy nadzoruje wychowawca.
7. Wszelkie informacje na temat realizowanych działań klasa zamieszcza na tablicach informacyjnych w kawiarence szkolnej.
8. Każde zadanie jest oceniane i punktowane przez komisję konkursową w skład której wchodzą:
a. Zofia Łońska – przewodnicząca komisji i koordynator konkursu
b. Przewodniczący SU Szkoły Podstawowej oraz Przewodniczący SU Gimnazjum
c. Marlena Mielczarek i Wioleta Sankowska - pedagodzy szkolni.
9. Kryterium oceniania: oryginalność, estetyka, pomysłowość, zaangażowanie, terminowość, dobra organizacja pracy, rozpowszechnianie informacji, nagłośnienie przygotowanych przedsięwzięć.
10. Klasa, która uzyska najwięcej punktów otrzyma nagrodę ufundowaną przez dyrektora szkoły w postaci dofinansowania do jednodniowej wycieczki. Nagroda zostanie wręczona podczas apelu podsumowującego rok szkolny w dniu 07.06.2019 r.
11. Dyrektor zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród.
12. Terminarz konkursu:
17.09.2018-28.09.2018 – klasa VI A
01.10.2018-12.10.2018 – klasa VII A
15.10.2018-26.10.2018 – klasa V B
29.10.2018-09.11.2018 – klasa III CG
12.11.2018-23.11.2018 – klasa VI B
26.11.2018-07.12.2018 – klasa V C
10.12.2018-21.12.2018 – klasa IV C
02.01.2019-11.01.2019 – klasa VII C
14.01.2019-25.01.2019 – klasa III A G
11.02.2019-22.02.2019 – klasa VIII A
25.02.2019-08.03.2019 – klasa IV A
11.03.2019-22.03.2019 – klasa VIII B
25.03.2019-05.04.2019 – klasa V A
08.04.2019-30.04.2019 – klasa IV B
06.05.2019-17.05.2019 – klasa III B G
20.05.2019-31.05.2019 – klasa VII B

13. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga komisja konkursowa w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2019/2020


Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas ósmych oraz klas gimnazjalnych! Uczniowie!

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.
We wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie.
Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow.

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stafana Żeromskiego

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu wraz z Biblioteką Miejską oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu przygotowuje się do Narodowego Czytania "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego.

Akcję rozpoczynamy o godz. 10.00 przy budynku "Organistówki" - promujemy cenne zabytki naszego miasteczka. Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

Natomiast 10 września 2018 r. w Szkole Podstawowej uczniowie klas VII i VIII będą interpretować fragmenty "Przedwiośnia" podczas przerw.

Wydarzeniu będą towarzyszyły wystawy poświęcone twórczości Stefana Żeromskiego.

Akcję zgłosiliśmy na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta RP.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku


Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty


Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas ósmych i klas 3 gimnazjum

Drodzy Uczniowie Ósmoklasiści i Gimnazjaliści.
Niniejszym informuję, że w zakładce Egzamin klas 8 i 3 gim. znajdują się informacje dotyczące egzaminów zewnętrznych, które odbędą się w tym roku szkolnym.
10-12 kwietnia 2019 r. odbędzie się egzamin gimnazjalny.
15-17 kwietnia 2019 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty.
Proszę o zapoznanie się z załączonymi informacjami:
1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów
2. Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o materiałach i przyborach dla zdających egzamin
3. Komunikaty Dyrektora CKE o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu.

Szczegółowe informacje, spotkania dyrektora z rodzicami i uczniami, terminy wypełniania deklaracji językowych, itp., informacje od wychowawców będą przekazywane na bieżąco.

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2018 I LOSY ABSOLWENTÓW

Informuję jednocześnie, że na stronie OKE Poznań ukazały się Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2018.

Miło jest nam poinformować, że wyniki naszych Absolwentów z wszystkich przedmiotów są z każdym rokiem wyższe, a z niektórych przedmiotów (j. polski, historia i wos, matematyka, j. angielski) wyższe od średnich wyników powiatu czy województwa (j. polski, historia i wos, matematyka), a nawet okręgu (j. polski). Jest to niewątpliwie wynik pracy wszystkich nauczycieli, zaangażowania uczniów oraz wsparcia rodziców. Poniżej przedstawiamy również informację o wyborze szkół ponadgimnazjalnych przez naszych tegorocznych Absolwentów. Cieszy nas to, że wszyscy dostali się do tych szkół, do których chcieli. W zakładce Absolwenci znajduje się prezentacja, która szczegółowo informuje o wyborach naszych gimnazjalistów.
Dyrektor szkoły - Maciej Gryczewski

Rozkład jazdy na rok szkolny 2018/2019

Rozkład jazdy na rok szkolny 2018/2019

Rozkład jazdy na rok szkolny 2018/2019


Przywozy do Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu
i Przedszkola Miejskiego w Reczu na godzinę 8.00


I trasa
7.00 Jarostowo
7.05 Pamięcin
7.10 Żeliszewo
7.15 Rajsko
7.15 ul. Leśna

II trasa
7.30 Pomień
7.35 Trzebiń

III trasa
6.45 Sulibórz
6.50 Suliborek
6.55 Rybaki
6.58 Suliborek Ferma
7.00 Słutowo

IV trasa
7.20 Lubieniów
7.25 Grabowiec

V trasa
7.05 Sokoliniec koło kościoła
7.08 Sokoliniec koło bloków
7.12 Sicko

VI trasa
7.25 Nętkowo


Przywozy do Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu i Przedszkola Miejskiego w Reczu na godzinę 8.45


8.00 Sicko
8.05 Sokoliniec
8.10 Rybaki
8.15 Sulibórz
8.20 Suliborek
8.23 Suliborek Ferma
8.26 Słutowo
8.30 Wielgoszcz

Odwozy od poniedziałku do piątku

12.40 Sicko, Sokoliniec, Rybaki, Suliborek, Sulibórz, Słutowo
12.40 Nętkowo, Grabowiec, Lubieniów, Lestnica, Rybnica
12.40 Trzebiń, Pomień (tylko piątek)
12.55 ul. Leśna, Rajsko, Żeliszewo, Pamięcin (tylko piątek)
13.40 Rajsko, Żeliszewo, Pamięcin, Jarostowo
13.40 Trzebiń, Pomień
13.40 Sicko, Sokoliniec, Rybaki, Suliborek Ferma, Słutowo
14.30 Trzebiń, Pomień
14.30 Nętkowo, Grabowiec, Lubieniów
14.30 Sicko, Sokoliniec, Rybaki, Suliborek, Sulibórz, Słutowo
14.55 Rajsko, Żeliszewo, Pamięcin, Jarostowo

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Organizacja pracy szkoły

Organizacja pracy szkoły w dniu 03 września 2018 r.


Przywozy na godzinę 8.00
8.00 – Msza św. inaugurująca rok szkolny 2018/2019
9.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019(hala sportowa) 
10.00 – 10.30 – odwozy (świetlica czynna do godz. 11.00)

Zmiany w organizacji pracy szkoły od roku szkolnego 2018/2019
1. Przywozy i odwozy dzieci odbywają się wg tego samego harmonogramu od poniedziałku do piątku
2. Długość trwania lekcji i przerw:
1 lekcja – 8.00-8.45
8.45-8.50 – przerwa
2 lekcja – 8.50-9.35
9.35-9.45 – przerwa
3 lekcja – 9.45-10.30
10.30-10.40 – przerwa
4 lekcja – 10.40-11.25
11.25-11.45 – przerwa
5 lekcja – 11.45-12.30
12.30-12.45 – przerwa
6 lekcja – 12.45-13.30
13.30-13.40 – przerwa
7 lekcja – 13.40-14.25
14.25-14.30 – przerwa
8 lekcja – 14.30-15.15

3. Świetlica: dzieci klas I-V szkoły podstawowej – świetlica w budynku czerwonym
Dzieci i młodzież klas VI szkoły podstawowej do III gimnazjum – świetlica w budynku gimnazjum
Świetlica czynne od godziny 7.00 do 15.15
4. Szatnie: klasy I-III – budynek czerwony
klasy IV SP – III G – suterena budynku gimnazjum 
5. Stołówka: obiady będą wydawane od dnia 10.09.2018 r.

 

Maciej Gryczewski-dyrektor szkoły

Wygenerowano w sekund: 0.04
235,213 unikalne wizyty