Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Losowa fotografia

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

Powitanie

Witamy w oficjalnym serwisie internetowym Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu opiera się na dorobku reprezentowanym przez jej patrona: Stefana Czarnieckiego - zdecydowanego i konsekwentnego w działaniu stratega. Jednocześnie fundamentem szkoły są wartości reprezentowane przez Honorowego Obywatela Gminy - Adolfa Długosza - żarliwego nauczyciela oraz skromnego, cierpliwego i wyrozumiałego człowieka. Szkoła jest ściśle związana ze społecznością lokalną i dąży do szerokiej i pełnej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jednocześnie jest szkołą otwartą na wszelkie inicjatywy o szerokim zasięgu terytorialnym i społecznym. Szkoła stwarza wszystkim pracownikom szansę rozwoju i pracy w przyjaznej atmosferze. Szkoła współpracuje z rodzicami, którzy są partnerami placówki we wszystkich zadaniach przez nią realizowanych. Szkoła skupia dzieci i młodzież z wielu środowisk, dlatego jej ważnym celem jest zintegrowanie młodych ludzi i pokazanie, że każdy z nich jest wartościową jednostką. Dba o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój każdego ucznia, który potrafi funkcjonować we wciąż zmieniającym się świecie. Naszym największym dobrem jest dobro ucznia, przygotowujemy go do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Chcemy przygotować go do uczestnictwa w procesie uczenia się przez całe życie.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Oferta zatrudnienia

 

OFERTA ZATRUDNIENIA


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: sprzątaczka (1 etat)


I. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego, ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz
II. Określenie stanowiska: Sprzątaczka (1 etat) w budynku Szkoły Podstawowej w Reczu
III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Recz, ul. Ratuszowa 29

2. Nawiązanie stosunku pracy: od 01 września 2018r.
3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
4. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporzadzeń wykonawczych do tej ustawy i ustawy Kodeks Pracy
5. Czas pracy - 8:00-16:00

IV. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:
posiadanie obywatelstwa polskiego,
posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku,
pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
niekaralność,
wykształcenie: podstawowe/zasadnicze zawodowe,
nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
sumienność i zaangażowanie na stanowisku pracy,
dbałość o czystość i mienie szkoły.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
utrzymanie w czystości wyznaczonego rejonu szkoły,
realizowanie innych zadań zleconych przez przełożonych,
dbałość o sprzęt i narzędzia wykorzystywane do pracy.

Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
kserokopie dokumentów potwierdzające: wykształcenie oraz staż pracy,
oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:
list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: ''Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000)''.
oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać (w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: ''Konkurs na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Reczu'' w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Reczu lub przesłać w terminie do dnia 10.08.2018r. na adres: sekretariat@zsrecz.pl lub Szkoła Podstawowa, ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz.

1. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni indywidualnie.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Szkole Podstawowej w Reczu, ul. Ratuszowa 29. (tel. 95 765 40 67).

Dyrektor Szkoły Maciej Gryczewski

Nowy numer GIMpress

Nowy numer GIMpress

Przedstawiamy nowy numer GIMpress. Zachęcamy do lektury.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

ROPR - Rowerowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ROPR - Rowerowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Grupa młodzieży z Recza organizuje nabór do Rowerowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Oto kilka podstawowych informacji na ten temat (ze strony ROPR).

ROPR – Rowerowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działa w Sieradzu od 2013 roku, dzięki tej aktywności udało nam się bezpośrednio pomóc ponad kilkudziesięciu osobom (poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, losowych, czy w czasie imprez masowych). ROPR to jednostka złożona z wolontariuszy-ratowników, którzy pełnią patrole na specjalnie przygotowanych do tego celu rowerach-karetkach. Jednocześnie współpracujemy ze wszystkimi służbami mundurowymi, razem się szkolimy, prowadzimy poszukiwania, niesiemy pomoc w sytuacji zagrożenia. W latach 2013-2015 otrzymaliśmy kilka dofinansowań m.in.  z Programów „Młodzież w działaniu” czy „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” oraz od sponsorów prywatnych, dzięki czemu udało się  zakupić znaczną ilość sprzętu. Przez cały czas otrzymujemy od Was wiele pytań o działalność i możliwość rozszerzenia ROPRu na inne miasta.

Już w sezonie 2018 zamierzamy stworzyć kilkanaście jednostek na terenie całego kraju. Tym samym część naszej pasji i projektu pragniemy oddać w Wasze ręce. Szukamy osób i grup w wieku powyżej 16. lat chcących zostać ROPR-owcami, czyli Ratownikami Rowerowymi. Bardzo mile widziane są grupy powyżej 4 osób, docelowa jednostka potrzebuje co najmniej 6 osób.  

            Nie musisz być ratownikiem ani strażakiem, zapewniamy szkolenia i opiekę na każdym etapie działania. Grupy posiadające w swoich szeregach osoby już zaprawione w bojach – ratowników, harcerzy,  druhów OSP, czy wolontariuszy z choćby najmniejszym doświadczeniem będą dodatkowo punktowane. Was kosztuje to tylko zapał i zaangażowanie – my dajemy cały sprzęt, umundurowanie i wszystko co potrzebne, by ruszyć na patrol, czy zabezpieczenie jakiejś imprezy. Dodatkowo będziemy się spotykać na ogólnopolskich zjazdach i szkoleniach, będziemy też wspólnie zabezpieczać wielkie imprezy masowe, oraz organizować manewry i prowokacje przy współpracę ze służbami  profesjonalnymi.

Zajmujemy się:

 • Patrolami
 • Organizacją i zabezpieczeniem rajdów  rowerowych 
 • Zabezpieczeniem imprez masowych
 • Poszukiwaniami zaginionych
 • Prowokacjami
 • Manewrami z  służbami zawodowymi 
 • Szkoleniami , wyjazdami, integracją
 • Prowadzeniem szkoleń dla dzieci i młodzieży
 • Organizujemy zloty, spotkania 

Pamiętaj! Wszystkie nasze działania, to akcje społeczne, oparte na wolontariacie.  

            Właścicielem i koordynatorem marki ROPR jest Fundacja Inicjatyw Niemożliwych „Cudosfera”.

W Reczu osobami odpowiedzialnymi i koordynatorami naboru są Karolina Biskupska oraz Dariusz Ostrowski. Możesz skontaktować się również ze Szkołą Podstawową w Reczu: tel. 957654067, e-mail: sekretariat@zsrecz.pl

ASY SZKOŁY

ASY SZKOŁY

 

Laureaci „Złotej Dziesiątki” za wypracowanie najwyższej średniej ocen

w roku szkolnym 2017/2018

 

Miejsce 1. średnia 5,83          

Daria Konieczna   

Miejsce 2. średnia 5, 64         

Aleksandra Tomicz                    

Miejsce 3. średnia 5,61           

Jagoda Hertel                       

Miejsce 4. średnia 5,54         

Zofia Gryczewska

Pola Pilżys

Maria Barna

Miejsce 5. średnia 5,53         

Roksana Florczak                

Miejsce 6. średnia 5,50           

Katarzyna Afeltowicz                

Joanna Packań

Adrianna Piesyk                             

Artur Brydziński                                    

Maksymilian Cymerman                                    

Miejsce 7. średnia 5,45         

Małgorzata Tomicz

Oliwia Iwach

Amanda Piwowar     

Miejsce 8. średnia 5,44         

Karolina Biskupska                  

Miejsce 9. średnia 5,42         

Cyprian Guzek          

Miejsce 10. średnia 5,40       

Angelika Sikora

Alicja Konstantynowicz

Oliwia Konstantynowicz

 

 

Uczniowie klas III SP, którzy na koniec roku szkolnego 2017/2018

uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie wyróżnieni odznaką „Wzorowy Uczeń”

 

Klasa III A     

 1. Michał Maciejewski                                                            
 2. Lena Konieczna                                                                  
 3. Maja Konieczna                                                     
 4. Daria Korzeniecka                                                                                                    

 

Klasa III B 

Wojciech Krasowski  

 

Klasa III C                                                                                 

 1. Wiktoria Gołębiewska
 2. Adrianna Hryniewicz
 3. Hanna Sankowska
 4. Maja Sorokulska
 5. Adam Stefański

 

 

Uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego 2017/2018

otrzymali świadectwa z wyróżnieniem

 

Klasa IV A

 1. Małgorzata Tomicz  
 2. Wanessa Duda  
 3. Małgorzata Piesyk  
 4. Paulina Grzyb  
 5. Igor Karcz  
 6. Zuzanna Tuchelman  
 7. Amelia Woźniak  
 8. Michał Czerniak 
 9. Zuzanna Kuźmicz  
10.   Mike Wojtaszek 

Klasa IV B

 1. Hanna Olejarnik
 2. Julia Czarnecka 
 3. Oliwier Bańkowski  
 4. Klaudia Więcek  

Klasa IV C

 1. Zofia Gryczewska
 2. Julia Emilianowicz
 3. Nadia Kozina   
 4. Maja Dziadak  
 5. Oliviera Czerwiński
 6. Wiktoria Pawlak  
 7. Kornelia Bożacka 
 8. Zuzanna Wyroślak  
 9. Dominika Nareska  

Klasa V A

 1. Oliwia Iwach  
 2. Jakub Pater  
 3. Aleksandra Cybulska
 4. Joanna Różańska  
 5. Wiktoria Baranowska  
 6. Filip Zań

  Klasa V B

 1. Julia Maciejewska  
 2. Hanna Gryczewska  
 3. Bartosz Sment  
 4. Julia Urbańska  
 5. Zuzanna Sankowska  
 6. Hubert Hertel  
 7. Amelia Konieczna  
 8. Maja Staszak  
 9. Hanna Więcek  

10.  Adrianna Wyrzykiewicz  

11.  Zuzanna  Żułtaszek  

 

Klasa VI A

 1. Amanda Piwowar  
 2. Natalia Piesyk  
 3. Martyna  Bąkowska 
 4. Anna Szymczak  
 5. Maksymilian Okonek
 6. Zuzanna Sumara 
 7. Wiktoria Stachańska 
 8. Jakub Bodnar 
 9. Marta Cierpiał  

10.  Aleksandra Piłat  

Klasa VI B

 1. Maria Barna  
 2. Pola Pilżys  
 3. Jakub Stasiak

Klasa VI C

 1. Małgorzata Krakowiak

Klasa VII A

 1. Katarzyna  Afeltowicz  
 2. Laura Rzepka

   Klasa VII B

 1. Aleksandra Tomicz  
 2. Adrianna Piesyk  
 3. Joanna Packań  
 4. Joanna Cymerman  
 5. Aleksandra Jarzębak  
 

Klasa II A gimnazjum

 1. Cyprian Guzek  
 2. Angelika Sikora  
 3. Hanna Szremska

Klasa II B gimnazjum

 1. Nikola Zawarska  
 2. Michał Różański  
 3. Natalia Kmetyk  
 4. Emilian Rakowski  

Klasa II C gimnazjum

 1. Roksana Florczak  
 2. Alicja Konstantynowicz 
 3. Oliwia Konstantynowicz  
 4. Barbara Stanik  
 5. Jakub Kowalczyk  
 6. Emilia Michalska  

Klasa III A gimnazjum

 1. Adriana Cybulska
 2. Dariusz Parchem
 3. Konrad Bożacki
 4. Zuzanna Kostrzewska
 5. Karol Stąporek

Klasa III B gimnazjum

 1. Karolina Biskupska
 2. Oliwia Kmetyk
 3. Maja Koźbiał
 4. Michał Nykiel

Klasa III C gimnazjum

 1. Daria Konieczna
 2. Jagoda Hertel
 3. Artur Brydziński
 4. Maksymilian Cymerman
 5. Sara Okonek

 

Uczniowie ze 100% frekwencją

 

 1. Katarzyna Przewdzięk   kl. IIA
 2. Oskar Iwach   kl. IIIA
 3. Igor Karcz   kl. IV A
 4. Olivier Czerwiński   kl. IVC
 5. Oliwia Iwach   kl. VA
 6. Szymon  Wieczorek   kl. VB
 7. Hubert Hertel kl. VB
 8. Aleksandra Piłat   kl. VIA
 9. Szymon Eichman   kl. VIB

10.  Adrianna Piesyk   kl. VIIB

11.  Jagoda Hertel   kl. IIIC Gim.

Terminy egzaminów poprawkowych

Terminy egzaminów poprawkowych
w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

Niniejszym przedstawiam informację na temat harmonogramu przeprowadzania egzaminów poprawkowych:
1. Egzamin z języka polskiego - 27 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali nr 41
2. Egzamin z historii - 27 sierpnia 2018 r. o godz. 11.30 w sali nr 41
3. Egzamin z matematyki - 28 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali nr 37
4. Egzamin z języka angielskiego - 28 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali nr 29
Z poważaniem
Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Zajęcia rozwijające z języka angielskiegoW roku szkolnym 2017/18 w każdy poniedziałek odbywały się zajęcia rozwijające zainteresowania językiem angielskim.
W zajęciach tych brali udział uczniowie klas 4.
Różnorodna forma zajęć przybliżyła wiedzę o kulturze anglosaskiej oraz wzbogaciła słownictwo.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W OSTATNIM TYGODNIU ROKU SZKOLNEGO

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
w dniu 21 czerwca 2018 r. i 22 czerwca 2018 r.


W związku ze zmianą organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Reczu w dniu 21 czerwca 2018 r. przedstawiam co następuje:
1. Skrócenie lekcji wg poniższego zestawienia:

1 lekcja 8.00-8.35
2 lekcja 8.40-9.15
3 lekcja 9.25-10.00
4 lekcja 10.05-10.40
5 lekcja 10.55-11.30
6 lekcja 11.45-12.20
7 lekcja odwołana

2. Ogłaszam dzień 21 czerwca jako dzień z wychowawcą
3. Świetlice pracują do godz. 14.00 – prace koordynują kierownicy świetlic

4. Uroczystość Pożegnania Absolwentów – 16.00 hala sportowa

W związku ze zmianą organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Reczu w dniu 22 czerwca 2018 r. przedstawiam co następuje:
1. Dyżury nauczycieli od godz. 7.30
2. Świetlice czynna od godz. 7.00
3. Odprowadzenie uczniów do kościoła – godz. 7.50 - wychowawcy
4. Przyprowadzenie uczniów z kościoła – ok. godz. 8.50 - wychowawcy
5. 9.00 – Uroczyste Zakończenie roku szkolnego – Apel w hali sportowej
6. Po apelu rozdanie świadectw na spotkaniu w klasach
7. Od 10.45 odwozy (po dzwonku)
8. Do odwozów odprowadzają wychowawcy na konkretną godzinę.

Świetlice pracują do zakończenia odwozów

Otrzęsiny Pierwszaków - tradycja świetlicowa

Otrzęsiny Pierwszaków - tradycja świetlicowa
15.06.2018r. odbyły się Otrzęsiny Pierwszaków – tradycja świetlicowa.

Każda wchodząca na stadion osoba musiała wykonać jedno z poleceń:
-zanuć dowolną piosenkę
- uśmiechnij się do pani
- wykonaj obrót wokół własnej osi
- wydaj radosny okrzyk powitania
- powiedz osobie stojącej za tobą komplement
- wykonaj 3 przysiady

Następnie każdy otrzymał żółty dziób, który miał założony podczas wykonywanych zadań.
1. Pierwsza konkurencja- należało odkodować ukryte hasło. Zakodowane było ono za pomocą alfabetu Morsa- są to litery przedstawione za pomocą kropek i kresek.
2.Druga konkurencja - Bieg z przeszkodami
3. Trzecia konkurencja - Bieg z paletką i woreczkiem

Złożenie przyrzeczenia:
My świetlicowe żółtodzióbki uroczyście przyrzekamy:
• Aktywnie uczestniczyć w zajęciach świetlicowych
• Być miłym i uprzejmym na co dzień
• Służyć pomocą koleżankom i kolegom
• Sumiennie odrabiać prace domowe
• Dbać o ład i porządek w salach świetlicowych

A teraz niech opadnie pył, który napełni was mądrością, kulturą osobistą, grzecznością i wszystkimi cechami, którymi powinien charakteryzować się wychowanek świetlicy - wychowawcy posypują głowy confetti. Ogłaszam ,że te oto żółtodzióbki od dziś przyjęte zostały w poczet wychowanków świetlicy.
Zdjęcie dziobów, rozdanie upominków - ołówki i słodyczy.
B.Pieciukiewicz

Wycieczka do Kołobrzegu

Wycieczka do Kołobrzegu30 maja 2018 roku klasy pierwsze wybrały się na wycieczkę do Kołobrzegu.
Zwiedziły Muzeum Oręża Polskiego, zobaczyły Bałtyk. Dużą atrakcja był rejs pirackim statkiem po wodach Bałtyku. Największą atrakcją był rodzinny Park Rozrywki Pomerania, gdzie dzieci mogły wyhasać się do woli. Oczywiście nie zbrakło w czasie wycieczki kodowania- zabawa w podchody, kółko i krzyżyk
Wychowawcy klas pierwszych
Wygenerowano w sekund: 0.03
199,638 unikalne wizyty